Kernefortælling.

Kernefortællingen er det strategiske grundlag for din virksomheds kommunikation, fordi den svarer på jeres formål, peger på jeres vigtigste strategiske temaer og på, hvilken værdi I skaber for jeres kunder, medarbejdere, forbrugere, borgere, beslutningstagere og andre interessenter. 

Kernen i din kommunikation.

Kernefortællingen er jeres sproglige kerne, og den samler både medarbejdere, interessenter og kunder, fordi den giver mening og sammenhængskraft for hele organisationen. 

 

Kernefortællingen er et internt forankret strategisk afsæt, og den er retningsgivende for kommunikation, markedsføring og interessenthåndtering. Kernefortællingen er det strategiske grundlag for din virksomheds kommunikation, fordi den svarer på jeres formål (purpose), peger på jeres vigtigste strategiske temaer og på, hvilken værdi I skaber for jeres kunder, medarbejdere, forbrugere, borgere, beslutningstagere og andre interessenter. 

Kernefortællinger samler og differentierer.

Hos KommPress har vi stor erfaring med kernefortællinger til både private og offentlige kunder. Vi har udviklet en fokuseret og metodisk tilgang til kernefortællinger, som udformes i et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed eller organisation. 

 

Med en kernefortælling får du det helt fundamentale strategiske grundlag for din virksomheds kommunikation. Det grundlag, som samler dine medarbejdere om et meningsgivende narrativ, og som positionerer og differentierer jer i marked og samfund. Kernefortællingen udgør ofte kernen i en kommunikationsstrategi – eller i dine løbende kommunikationsindsatser. 

Kontakt Ulrik.

Citat

Ulrik Schøsler.

Direktør for Strategi

Kontakt Ulrik.

Ulrik Schøsler, Direktør for Strategi

Ulrik Schøsler.

Direktør for Strategi

Ofte stillede spørgsmål.

Kernefortællingen er ofte grundlaget for din organisations kommunikationsstrategi. Den fastlægger dit formål, fremhæver dine vigtigste strategiske temaer og forklarer, hvilken værdi du tilfører dine kunder, forbrugere, medarbejdere, borgere og andre interessenter.

En kernefortælling er en kort tekst, der er opbygget af organisationens formål, en beskrivelse af hvordan formålet bliver til virkelighed og eksempler på, hvad I konkret tilbyder marked, samfund og organisation.

Fortællingen skrives inden for rammerne af organisationens værdier og i en tone, der stemmer overens med jeres værdier og ønskede position hos målgrupperne.

En kernefortælling og en grundfortælling er det samme – nemlig en samlet beskrivelse af organisationens formål og værdi for målgrupperne.

Andre ydelser.

Har du behov for yderligere hjælp, eller var det ikke det, du søgte?

Du kan læse om vores andre ydelser for at finde den rette løsning.

Medietræning.

Vi hjælper dig, så du er klædt på til at tale med journalister og håndtere interviews og svære spørgsmål.

Analyse.

Vi hjælper dig med at få større indsigt og viden gennem analyse.

Krisekommunikation.

Vi hjælper dig, hvis du står i en krise eller en anden forretningstruende situation, der kræver hurtig handling.

Sammen skaber vi
resultater med dine historier.